Lịch công tác Lịch công tác

TUYỂN DỤNG TUYỂN DỤNG

KHIẾU NẠI TỐ CÁO
Ngày: 12.12.2017
Thống kê truy cập


 Nâng cao »

Hiển thị 29 kết quả.
VB Tỉnh
Tải xuống
Ngày ban hành
Số hiệu VB | Trích yếu
455/STTTT-CNTT V/v các phương thức tấn công khai thác hệ thống mới của nhóm tin tặc Shadow Brokers 03.05.2017
166/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 01.01.2017
3229/QĐ-UBND QĐ ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh BRVT 30.11.2016
2955/QĐ-UBND về việc công bố TTHC đã được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 27.10.2016
2954/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 27.10.2016
721/STTTT-KHTC V/v xây dựng kế hoạch ứng dụng Công nghệ Thông tin năm 2017 10.08.2016
1823/QD-UBND V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong Lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 07.07.2016
1624/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 20.06.2016
1000/QĐ-UBND V/v công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2015 của các Sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn 27.04.2016
935/QĐ-UBND v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ về Lĩnh vực đo đạc và Bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT tỉnh BR-VT. 20.04.2016
760/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa về lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; thành lập và hoạt động của liên hợp tác xã và lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04.04.2016
10/2016/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành" 01.04.2016
3844/UBND-VP V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 793/HD-SKHCN ngày 23/11/2015 của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh BR-VT. 11.12.2015
2591/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thù tục hành chính thay thế Lĩnh vực Đường bộ và Lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 11.11.2015
2592/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành Lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 11.11.2015
2348/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong Lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 30.10.2015
Quyết định số 1687/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính huỷ bỏ trong lĩnh vực Biển và Hải đảo và lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh BRVT 29.07.2015
Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định, tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình tuyển dụng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh BR-VT. 06.07.2015
Quyết định 1125/QĐ-UBND Về việc công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2014 của Sở, ban, ngành, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. 29.05.2015
Quyết định số 661/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 02.04.2015
Hiển thị 1 - 20 của 29 kết quả.
Hiển thị
Trang của 2
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản tỉnh --------------------- 1. 455/STTTT-CNTT V/v các phương thức tấn công khai thác hệ thống mới của nhóm tin tặc Shadow Brokers 2. 166/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 3. 3229/QĐ-UBND QĐ ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh BRVT Văn bản huyện -------------------- 1. 5709/UBND-NV V/v triển khai công tác chấm điểm về CCHC năm 2017 của UBND huyện 2. 5607/UBND-NV V/v Thực hiện xây dựng đề án tinh giảm biên chế 3. 5168/UBND-NV V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tự diễn biến, tự chuyển hóa...)
THƯ VIỆN VIDEO
Liên kết website Liên kết website
UBND HUYỆN TÂN THÀNH - TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Bản quyền thuộc về UBND Huyện Tân Thành. Địa chỉ: QL. 51 - TT. Phú Mỹ - H. Tân Thành - T. Bà Rịa Vũng Tàu