Lịch công tác Lịch công tác

TUYỂN DỤNG TUYỂN DỤNG

KHIẾU NẠI TỐ CÁO
Ngày: 21.10.2017
Thống kê truy cập


UBND Xã, Thị Trấn UBND Xã, Thị Trấn

 

 1. UBND xã Mỹ Xuân

Số điện thoại: 064.3931548

* Lãnh đạo UBND xã:

   - Chủ tịch: Ông Châu Văn Măng

    - Phó Chủ tịch: Bà Trần Thị Bích Phượng, Ông Nguyễn Văn Thành 

  2. UBND thị trấn Phú Mỹ

Số điện thoại: 064.3876314

* Lãnh đạo UBND thị trấn:

   - Chủ tịch: Ông Trần Chuẩn

    - Phó Chủ tịch: Ông Lê Văn Khương, Ông Nguyễn Văn Bình 

  3. UBND xã Tân Phước

Số điện thoại: 064.3936807

* Lãnh đạo UBND xã:

   - Chủ tịch: Ông Bùi Chí Lãm

    - Phó Chủ tịch: Ông Đỗ Tấn Bình, Ông Phạm Văn Bình

  4. UBND xã Phước Hòa

Số điện thoại: 064.3936003

* Lãnh đạo UBND xã:

   - Chủ tịch: Ông Trần Văn Nhiều

    - Phó Chủ tịch: Ông Hồ Danh Long, Hồ Ngọc Dung 

  5. UBND xã Tân Hòa

Số điện thoại: 064.3876671

* Lãnh đạo UBND xã:

   - Chủ tịch: Ông Dương Bá Phước

    - Phó Chủ tịch: Ông Hà Hảo Hiệp, Bà Nguyễn Lâm Thu

  6. UBND xã Tân Hải

Số điện thoại: 064.3890517

* Lãnh đạo UBND xã:

   - Chủ tịch: Ông Trần Thanh Minh

    - Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Xuân Đăng 

  7. UBND xã Châu Pha

Số điện thoại: 064.3949641

* Lãnh đạo UBND xã:

   - Chủ tịch: Ông Trần Đình Ơn

    - Phó Chủ tịch: Ông Dương Đình Sơn, ông Lê Thanh Lâm 

  8. UBND xã Sông Xoài

Số điện thoại: 064.3940044

* Lãnh đạo UBND xã:

   - Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Bút

    - Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Thơm, Ông Trần Văn Tòng

  9. UBND xã Hắc Dịch

Số điện thoại: 064.3945697

* Lãnh đạo UBND xã:

   - Chủ tịch: Ông Trần Ngọc Thùy

    - Phó Chủ tịch: Ông Lê Minh Vương, ông Lê Văn Ba 

 10. UBND xã Tóc Tiên

Số điện thoại: 064.3897276

* Lãnh đạo UBND xã:

   - Chủ tịch: Ông Nguyễn Minh Thông

    - Phó Chủ tịch: Ông Dương Thanh Hùng, ông Thân Đăng Phong 


In
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản tỉnh --------------------- 1. 455/STTTT-CNTT V/v các phương thức tấn công khai thác hệ thống mới của nhóm tin tặc Shadow Brokers 2. 166/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 3. 3229/QĐ-UBND QĐ ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh BRVT Văn bản huyện -------------------- 1. 5168/UBND-NV V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tự diễn biến, tự chuyển hóa...) 2. 1488/TB-HĐTT TB Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển; Danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm thi viết, thi thực hành tại kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Tân Thành năm 2017 3. 4644/UBND-NV V/v đề nghị góp ý dự thảo nội dung Bộ chỉ số theo dõi đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính tại các cơ qua, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
THỬ VIỆN VIDEO
LIÊN KẾT WEBSITE
UBND HUYỆN TÂN THÀNH - TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Bản quyền thuộc về UBND Huyện Tân Thành. Địa chỉ: QL. 51 - TT. Phú Mỹ - H. Tân Thành - T. Bà Rịa Vũng Tàu