Lịch công tác Lịch công tác

TUYỂN DỤNG TUYỂN DỤNG

KHIẾU NẠI TỐ CÁO
Ngày: 12.12.2017


Thống kê truy cập

Bà Rịa – Vũng Tàu: Nỗ lực hoàn thành việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại UB

Thứ hai, 01/02/2016, 03:49 AM (GMT+7)

(Hình minh họa)
Ngày 23/5/2015 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Quyết định chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2015.

Để triển khai thực hiện, ngày 08/5/2015 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành 03 Quyết định: Quyết định số 939,940,941/QĐ-UBND về tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị triển khai rộng rãi đến các Sở, ngành, địa phương. Ngày 19/5/2015 Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 736/SNV-CCHC về việc triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

          Trong quá trình triển khai thực hiện tại UBND cấp huyện có khó khăn, do theo quy định tại điểm b, khoản 4, điều 10 thì công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện thuộc biên chế Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Từ đó dẫn đến việc triển khai thực hiện tại các địa phương còn chậm so với yêu cầu của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

          Xuất phát từ thực trạng trên, ngày 05/11/2015, Sở Nội vụ đã chủ trì cuộc họp với sự tham dự của Lãnh đạo UBND, Văn phòng UBND, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố để nghe báo cáo và thống nhất giải pháp tháo gỡ. Kết qủa cuộc họp cho thấy, bên cạnh những khó khăn khách quan do số lượng biên chế ngày càng tinh giản, có sự thiếu kiên quyết của UBND cấp huyện trong việc điều chuyển biên chế, nhân lực từ các Phòng chuyên môn về Văn phòng UBND cấp huyện; do việc thực hiện bố trí nhân lực làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trước đây chưa được thực hiện tốt, chủ yếu bố trí viên chức thuộc Văn phòng Đăng ký QSD đất, hợp đồng lao động làm việc, vừa ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và không đúng quy định. Từ đó, Sở Nội vụ khẳng định việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là việc bắt buộc theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh. Do đó đề nghị UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, cân đối trong tổng biên chế, nhân sự được giao để điều chuyển về Văn phòng UBND cấp huyện bố trí làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2015, nếu quá thời hạn này, nếu địa phương nào chưa kiện toàn xong, Sở Nội vụ sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, đơn vị liên quan, trước hết là trách nhiệm của Trưởng Phòng Nội vụ cấp huyện (Thông báo số 390/TB-SNV ngày 10/11/2015 về kết luận cuộc họp giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

          Riêng UBND huyện Côn Đảo với đặc thù xa đất liền, không có chính quyền cấp xã, khối lượng hồ sơ tiếp nhận các lĩnh vực không nhiều, nếu sắp xếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyên trách dễ dẫn đến lãng phí nhân lực không cần thiết và ảnh hưởng đến các công tác chuyên môn khác của huyện. Do đó Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh cho phép tiếp tục duy trì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng công chức của các Phòng chuyên môn được trưng tập đến làm việc (văn bản số 8273/UBND-SNV ngày 29/10/2015).

          Trên cơ sở kết luận cuộc họp, UBND các huyện, thành phố đã có sự quyết tâm, nỗ lực đề ra giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện với điều kiện thực tế và lượng hồ sơ tiếp nhận. Đến nay, ngoài UBND thành phố Vũng Tàu chưa hoàn thành việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định, các địa phương còn tại (07/08 đơn vị) đã hoàn thành việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo đúng Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về số lượng nhân sự làm việc cụ thể như sau:

STT

Địa phương

Tổng nhân sự

nhân sự thuộc biên chế VP.UBND

Nhân sự thuộc Kho bạc, Thuế

Phụ trách bộ phận

Ghi chú

1

UBND TP. Bà Rịa

06

04

02

Phó CVP: Tổ trưởng

Ngoài ra có công chức, viên chức hỗ trợ khi hồ sơ nhiều

2

UBND huyện Long Điền

08

05

02

PCT UBND huyện: Tổ trưởng;

CVP UBND huyện: Tổ phó

 

3

UBND huyện Đất Đỏ

08

06

02

Chuyên viên VPUBND: Tổ trưởng

 

4

UBND huyện Xuyên Mộc

08

06

02

PCVP: Tổ trưởng

 

5

UBND huyện Tân Thành

07

05

02

CVP: Tổ trưởng

 

6

UBND huyện Châu Đức

06

04

02

PCVP UBND: Tổ trưởng

 

7

UBND huyện Côn Đảo

Tiếp tục duy trì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả như trước đây


          Có thể thấy, trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được UBND tỉnh, Sở Nội vụ thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Tuy nhiên, bên cạnh những địa phương có giải pháp hiệu quả, triển khai thực hiện kịp thời thì UBND thành phố Vũng Tàu thực hiện còn chậm so với yêu cầu đề ra. Trong thời gian tới, UBND thành phố Vũng Tàu cần đẩy nhanh tiến độ sắp xếp nhân sự Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các địa phương còn lại tiếp tục đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu của người dân để củng cố nhân sự cho phù hợp. Sở Nội vụ sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất tại các địa phương trong đó tập trung vào kiểm tra việc bố trí nhân sự làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên cơ sở ổn định nhân sự, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh định suất, triển khai chế độ hỗ trợ đồng phục cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp (Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND tỉnh).
         

Dương Văn Thơm – Phòng CCHC

Theo trang cchc.baria-vungtau.gov.vn 

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản tỉnh --------------------- 1. 455/STTTT-CNTT V/v các phương thức tấn công khai thác hệ thống mới của nhóm tin tặc Shadow Brokers 2. 166/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 3. 3229/QĐ-UBND QĐ ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh BRVT Văn bản huyện -------------------- 1. 5709/UBND-NV V/v triển khai công tác chấm điểm về CCHC năm 2017 của UBND huyện 2. 5607/UBND-NV V/v Thực hiện xây dựng đề án tinh giảm biên chế 3. 5168/UBND-NV V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tự diễn biến, tự chuyển hóa...)
THỬ VIỆN VIDEO
Tin thời tiết          12-12-2017
Liên kết website Liên kết website
UBND HUYỆN TÂN THÀNH - TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Bản quyền thuộc về UBND Huyện Tân Thành. Địa chỉ: QL. 51 - TT. Phú Mỹ - H. Tân Thành - T. Bà Rịa Vũng Tàu