Lịch công tác Lịch công tác

TUYỂN DỤNG TUYỂN DỤNG

KHIẾU NẠI TỐ CÁO
Ngày: 12.12.2017
Thống kê truy cập


Phòng ban chức năng huyện Tân Thành Phòng ban chức năng huyện Tân Thành

 

 

CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN TÂN THÀNH

 


STT
Tên cơ quanLãnh đạo cơ quan
Chức vụSố điện thoại
Địa chỉ email
I
Văn phòng UBND


064.3876955
1

Võ Văn Quá
Chánh VP
064.3922122
quavv@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
2

Nguyễn Văn Hội
Phó Chánh Văn phòng
064.3893733
hoinv@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
3

Lê Văn Tám
Phó Chánh Văn phòng064.3894701
tamlev@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
II
Phòng Nội vụ


064.3876364

1

Mã Văn Hiệp
Trưởng phòng
064.3923699hiepmv@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
2

Nguyễn Tấn Lộc
Phó Trưởng phòng
064.3876886locnt@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
3

Ngô Thanh Thảo
Phó Trưởng phòng
064.3876364thaongt@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
III
Phòng Tài chính - kế hoạch


064.3921936

064.3876372


1

Nguyễn Long
Trưởng phòng
064.3876116longn@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
2

Phạm Nghĩa Bình
Phó Trưởng phòng
064.3931144
binhpn@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
3
Bùi Trung Hiếu Phó Trưởng phòng064.3921936hieubt@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
IV
Phòng Kinh tế và Hạ tầng


064.3876113
1

Nguyễn Văn Lầu
Trưởng phòng
064.3921959
launv@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
2

Nguyễn Công Danh
Phó Trưởng phòng
064.3893588
 
3

Ngô Trung Tín
Phó Trưởng phòng
064.3923393
 tinktht@yahoo.com.vn
V

 

Phòng Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn064.3876114
1

Nguyễn Tấn Hiệp
Trưởng phòng
064.3876114
hiepnt@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
2

Phạm Chí Linh
Phó Trưởng phòng
064.3876114
linhpc@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn

 
VI

 

Phòng Lao động - Thương binh

và xã hội064.3876118
1

Đỗ Thị Lê
Trưởng phòng064.3922618
ledt@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
2

Trịnh Văn Đăng
Phó Trưởng phòng064.3923976
dangtv@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn

3


Nguyễn Xuân Bình
Phó Trưởng phòng064.3893181
binhnx@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
VII
Phòng Tư pháp

064.3893433
1

Trần Thị Kim LoanTrưởng phòng
064.3893433
loanttk@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
2

Đỗ Thị Minh Thúy
Phó Trưởng phòng
064.3893433
thuydtm@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
VIII
Phòng Dân tộc


064.3922118

1

Nguyễn Thành Lâm
Trưởng phòng
064.3922118lamnt@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
2

Ngô Hùng Lý
Phó Trưởng phòng
064.3922118lynh@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
IX
Phòng Giáo dục và đào tạo


064.3921825
1

Võ Tuất Hinh
Trưởng phòng
064.3876710
hinhvt@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
2

Ngô Hồng Khanh
Phó Trưởng phòng
064.3876153
khanhnh@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
X
Phòng Tài nguyên - Môi trường


064.3876115
1

Ngô Thị Hồng Bích
Trưởng phòng
064.3876828
bichnth@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn

     
2

Trần Trọng Trung
Phó Trưởng phòng
064.3921390
trungtt@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
XI
 Phòng Văn hóa Thông tin Thể thao


064.3876197
1

Nguyễn Vy Bảo
Trưởng phòng
064.3821919
baonv@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
2

Nguyễn Minh Quang
Phó Trưởng phòng
064.3876197
quangnm@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
3 Mai Thanh VũPhó Trưởng phòng vumt@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
XII
Phòng Y tế


064.3922159

1

Nguyễn Phước Đồng
Trưởng phòng
064.3922159
dongnp@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
 2 Lê Thị HằngPhó trường phòng
 hangnt@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
XIII
Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng


064.3894205
1

Trần Văn Út
Giám đốc
064.3921747uttv@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
2

Trần Tuấn Sỹ
Phó Giám đốc

sytt@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
3

Lê Hoàng Mộng
Phó Giám đốc
064.3921233
mongth@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
XIV
Trung tâm phát triển quỹ đất


064.3893965

1

Hồ Thanh Quang
Giám đốc
064.3922606quanght@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
2

Trần Thế Vượng
Phó Giám đốc

vuongtt@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
3

Nguyễn Phú Hạnh
Phó Giám đốc
064.3895177
hanhnp@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
XV
Thanh tra huyện


064.3876112
1

Đào Danh Sửu
Chánh Thanh tra
064.3923322
suudd@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
2

Phạm Hồng Sơn
Phó Chánh Thanh tra
064.3876446
sonph@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
3

Trần Thị Kim Loan
Phó Chánh Thanh tra
064.3876112
 
XVI
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất


064.3922403

1

Nguyễn Vĩnh Lễ
Giám đốc
064.3922278
lenv@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
2

Lê Văn Tâm
Phó Giám đốc
tamlv@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
XVII
Trung Tâm Văn hóa Thể thao
  064.3922403
1

Phạm Chí Dũng
Giám đốc064.3922424
dungpc@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
2

Trần Văn Dũng
Phó Giám đốc064.3922338
dungtrv@tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
3

Trần Thị Kim Liên
Phó Giám đốc064.3603612
 lien_vh@yahoo.com.vn

 

In
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản tỉnh --------------------- 1. 455/STTTT-CNTT V/v các phương thức tấn công khai thác hệ thống mới của nhóm tin tặc Shadow Brokers 2. 166/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 3. 3229/QĐ-UBND QĐ ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh BRVT Văn bản huyện -------------------- 1. 5709/UBND-NV V/v triển khai công tác chấm điểm về CCHC năm 2017 của UBND huyện 2. 5607/UBND-NV V/v Thực hiện xây dựng đề án tinh giảm biên chế 3. 5168/UBND-NV V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tự diễn biến, tự chuyển hóa...)
THỬ VIỆN VIDEO
LIÊN KẾT WEBSITE
UBND HUYỆN TÂN THÀNH - TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Bản quyền thuộc về UBND Huyện Tân Thành. Địa chỉ: QL. 51 - TT. Phú Mỹ - H. Tân Thành - T. Bà Rịa Vũng Tàu