Lịch công tác Lịch công tác

Tuyển dụng Tuyển dụngCông nghiệp Công nghiệp

Web Content Image
Các khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu
Diện tí­ch đất thương phẩm 651ha ; KCN Đông Xuyên diện tích quy hoạch 160,8ha, đất thương phẩm l04,3ha; KCN Mỹ Xuân A diện tích quy hoạch 122,6 ha, đất thương phẩm 75,2 ha ; KCN Mỹ Xuân A2 diện tích quy hoạch 312,8 ha, đất thương phẩm 222,9 ha ; KCN Mỹ Xuân B1 diện tích quy hoạch 222,8ha, đất thương phẩm 140ha; KCN Cái Mép diện tích quy hoạch 670ha, Mỹ Xuân A mở rộng 146,6ha.

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản tỉnh --------------------- 1. 455/STTTT-CNTT V/v các phương thức tấn công khai thác hệ thống mới của nhóm tin tặc Shadow Brokers 2. 166/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 3. 3229/QĐ-UBND QĐ ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh BRVT Văn bản huyện -------------------- 1. 5168/UBND-NV V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tự diễn biến, tự chuyển hóa...) 2. 1488/TB-HĐTT TB Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển; Danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm thi viết, thi thực hành tại kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Tân Thành năm 2017 3. 4644/UBND-NV V/v đề nghị góp ý dự thảo nội dung Bộ chỉ số theo dõi đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính tại các cơ qua, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
Video
Tin thời tiết          24-10-2017
Liên Kết Website Liên Kết Website
UBND HUYỆN TÂN THÀNH - TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Bản quyền thuộc về UBND Huyện Tân Thành. Địa chỉ: QL. 51 - TT. Phú Mỹ - H. Tân Thành - T. Bà Rịa Vũng Tàu