Lịch công tác Lịch công tác

TUYỂN DỤNG TUYỂN DỤNG

KHIẾU NẠI TỐ CÁO
Ngày: 12.12.2017


Thống kê truy cập
Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

I. Lãnh đạo UBND huyện

1

Nguyễn Văn Thắm

Chủ tịch

Ký duyệt hồ sơ

2

Hồ Văn Phúc

Phó Chủ tịch

Ký duyệt hồ sơ

3

Nguyễn Văn Tín

Phó Chủ tịch

Ký duyệt hồ sơ

II. Phòng Tài chính kế hoạch

1

Đặng Văn H ùng

Trưởng phòng

Ký duyệt hồ sơ

2

Phạm Nghĩa Bình

Phó trưởng phòng

Ký duyệt hồ sơ

3

Nguyễn Thị Nhân

Chuyên viên

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

III. Phòng Tư pháp

1

Trần Quốc Phương

Trưởng phòng

Ký duyệt hồ sơ

2

Đỗ Thị Minh Thúy

Phó trưởng phòng

Ký duyệt hồ sơ

3

Nguyễn Văn Trung

Chuyên viên

Tiếp nhận hồ sơ

IV. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

1

Nguyễn Văn Lầu

Trưởng phòng

Ký duyệt hồ sơ

2

Lê Minh Quang

Chuyên viên

Giải quyết hồ sơ

 

 

 

 

V. Phòng Lao động thương binh và xã hội

1

Đỗ Thị Lê

Trưởng phòng

Ký duyệt hồ sơ

2

Võ Đức Hiền

Chuyên viên

Giải quyết hồ sơ

3

Bùi Thị Bình

Chuyên viên

Tiếp nhận hồ sơ

VI. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

1

Ngô Thị Lộc Nhung

Q.Giám đốc

Ký duyệt hồ sơ

2

Lê Văn Tâm

P. Giám đốc

Ký duyệt hồ s

3

Trần Nguyễn Kim Ngân

Nhân viên

Giải quyết hồ sơ

4

Huỳnh Thị Mỹ Sang

Nhân viên

Giải quyết hồ sơ

5

Nguyễn Thị Nhã Trúc

Nhân viên

Tiếp nhận hồ sơ

6

Trần Thị Nguyệt Thắm

Nhân viên

Tiếp nhận hồ sơ

VI. Phòng Tài Nguyên Môi trường

1

Ngô Thị Hồng Bích

Trưởng phòng

Ký duyệt hồ sơ

2

Trần Thị Thanh Hoa

Nhân viên

Giải quyết hồ sơ

3

Võ Mạnh Hùng

Chuyên viên

Giải quyết hồ sơ

VII. Văn phòng UBND huyện

1

Võ Văn Quá

Chánh Văn phòng

Ký duyệt hồ sơ

2

Vũ Thị Lệ Tuyết

Nhân viên

Giải quyết hồ sơ

3

Huỳnh Thị Mỹ Trinh

Chuyên viên

Giải quyết hồ sơ

4

Nguyễn Thị Tuyết Kha

Chuyên viên

Giải quyết hồ sơ

In
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản tỉnh --------------------- 1. 455/STTTT-CNTT V/v các phương thức tấn công khai thác hệ thống mới của nhóm tin tặc Shadow Brokers 2. 166/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 3. 3229/QĐ-UBND QĐ ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh BRVT Văn bản huyện -------------------- 1. 5709/UBND-NV V/v triển khai công tác chấm điểm về CCHC năm 2017 của UBND huyện 2. 5607/UBND-NV V/v Thực hiện xây dựng đề án tinh giảm biên chế 3. 5168/UBND-NV V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tự diễn biến, tự chuyển hóa...)
THƯ VIỆN VIDEO
Tin thời tiết          12-12-2017
Liên Kết Website Liên Kết Website
UBND HUYỆN TÂN THÀNH - TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Bản quyền thuộc về UBND Huyện Tân Thành. Địa chỉ: QL. 51 - TT. Phú Mỹ - H. Tân Thành - T. Bà Rịa Vũng Tàu