Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 5709/UBND-NV V/v triển khai công tác chấm điểm về CCHC năm 2017 của UBND huyện 06/11/2017
2 5607/UBND-NV V/v Thực hiện xây dựng đề án tinh giảm biên chế 31/10/2017
3 5168/UBND-NV V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tự diễn biến, tự chuyển hóa...) 29/09/2017
4 1488/TB-UBND TB Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển; Danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm thi viết, thi thực hành tại kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Tân Thành năm 2017 07/09/2017
5 4644/UBND-NV V/v đề nghị góp ý dự thảo nội dung Bộ chỉ số theo dõi đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính tại các cơ qua, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh 31/08/2017
6 194/BC-UBND Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 01/08/2017
7 4132/UBND-NV V/v Báo cáo thông kê số lượng chất lượng công chức, viên chức, HĐLĐ tại các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện 31/07/2017
8 3903/UBND-VP Về việc cung cấp tài khoản sử dụng phần mềm iOffice trong huyện Tân Thành. 17/07/2017
9 1122/TB-UBND Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Tân Thành năm 2017 17/07/2017
10 3661/UBND-NV v/V đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính năm 2017 29/06/2017
11 3416/UBND-NV V/v Báo cáo tình hình HĐLĐ tại các cơ quan chuyên môn thuộc huyện 14/06/2017
12 Mẫu báo cáo tổng hợp số lương chất lượng, tiền lương viên chức 2017 Mẫu báo cáo tổng hợp số lương chất lượng, tiền lương viên chức 2017 04/05/2017
13 2723/UBND-NV V/v báo cáo thống kê số lượng, chất lượng công chức, viên chức, HĐLĐ tại các ĐVSN thuộc huyện 04/05/2017
14 455/STTTT-CNTT V/v các phương thức tấn công khai thác hệ thống mới của nhóm tin tặc Shadow Brokers 03/05/2017
15 2753/UBND-VHTT V/v tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kế hoạch chuyển đổi mã vùng trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn huyện 05/04/2017
16 2236/UBND-NV V/v triển khai thực hiện nhập, cập nhật và quản lý phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh 04/04/2017
17 47/VHTT V/v tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-07/4/2017) trên địa bàn huyện Tân Thành. 27/03/2017
18 121/STTTT-BCVT V/v triển khai, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi mã vùng trên địa bàn Tỉnh 23/03/2017
19 993/KH-UBND V/v tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 trên địa bàn huyện Tân Thành 16/03/2017
20 936/UBND-NV V/v tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/03/2017
Hiển thị 1 - 20 of 42 kết quả.
của 3